Hóa phẩm Sika
Bột tăng cứng sàn Hardener Sika Chapdur
Giá bán:  Giá tham khảo
Intraplast® ­Z - HV Phụ gia hóa dẻo và bù co ngót
Giá bán:  150.000 VNĐ
Sika Dur 731 - Hóa chất neo thép
Giá bán:  200.000 VNĐ
Vữa không co - Sika Grout 214-11
Giá bán:  Giá tham khảo
Sikafloor Chapdur - Bột tăng cứng sàn
Giá bán:  7.000 VNĐ
Sikaproof Membrane
Giá bán:  42.000 VNĐ
Vữa không co GM-F
Giá bán:  6.000 VNĐ
Sikatop Seal 107
Giá bán:  32.000 VNĐ
Sika Antisol® S
Giá bán:  35.000 VNĐ
Sika Grout 214-11
Giá bán:  Giá tham khảo
Sika Waterbars
Giá bán:  Giá tham khảo
Sika Latex TH
Giá bán:  75 VNĐ
SikaGrout 214-11HS
Giá bán:  22.500 VNĐ
Sikaflex Construction - Keo trám khe đàn hồi
Giá bán:  150.000 VNĐ
Sika Grout 214-11
Giá bán:  11.500 VNĐ
Sikament® NN Phụ gia giảm nước cao cấp cho bê tong
Giá bán:  25.000 VNĐ
Sikafloor Chapdur - Chất làm cứng nền rắc khô
Giá bán:  7.000 VNĐ


Sản phẩm bán chạy
Sỏi nhẹ Keramzit
Giá bán:  Giá tham khảo

Sản phẩm cao cấp
Sika Dur 731 - Hóa chất neo thép
Giá bán:  200.000 VNĐ
Sikaproof Membrane
Giá bán:  42.000 VNĐ
Sika Antisol® S
Giá bán:  35.000 VNĐ
Sikatop Seal 107
Giá bán:  32.000 VNĐ
SikaGrout 214-11HS
Giá bán:  22.500 VNĐ
Sika Grout 214-11
Giá bán:  11.500 VNĐ
Liên kết website

Thống kê truy cập
Tổng số truy cập: 943995
Truy cập hôm nay: 117
Số người đang online: 2

Vữa tự san phẳng nền

Thi công bê tông sỏi nhẹ Keramzite và sàn bóng

Thi công xoa bột tăng cứng Hardener Sika Chapdur