Hiển thị tất cả 7 kết quả

Phụ gia chống thấm cho vữa và tác nhân kết nối
Vữa chống thấm gốc Xi măng - Polyme, đàn hồi cao
Vữa chống thấm gốc Xi măng - Polyme
Lót chống thấm cao cấp Acrylic, gốc nước
Chống thấm gốc Bitum
Sơn chống thấm gốc Acrylic
Chống thấm gốc PU, siêu đàn hồi